ماموریت ویژه بانک مرکزی به بانکها

ماموریت ویژه بانک مرکزی به بانکها

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانکها با اشاره به بخشنامه شماره ۱۲۲۳۴۲/۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱، جدول تسهیلات و تعهدات کلان را برای آنها ارسال و اعلام کرد: از پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانکها با اشاره به بخشنامه شماره ۱۲۲۳۴۲/۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱، جدول تسهیلات و تعهدات کلان را برای آنها ارسال و اعلام کرد: از پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال شود.در همین حال، چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می‌بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف‌های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر شود.خالص تسهیلات و تعهدات می‌بایستی مطابق با ماده ۳ آیین نامه و تبصره‌های آن منظور شو. توضیح اینکه تسهیلات شامل سود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز می‌شود.ضمنا برای محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد، لازم است مبلغ تسهیلات و تعهدات با ضریب یک اعمال شود.در مورد شرکت‌هایی که موسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می‌باشد، لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آن لحاظ شود.در صورت عدم اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکت‌های فوق، درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است.

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI