تبریک عید نوروز آدولف هیتلر به رضاخان + سند

آدولف هیتلر رهبر فاشیسم در آلمان بود که در جنگ و خونریزی در دنیا نام پرآوازه ای دارد. هیتلر دیکتاتوری بود که بعد از اینکه خود را در ورطه شکست دید دست به خودکشی زد. این دیکتاتور آلمانی از دوستان رضاخان یکی دیگر از مستبدین عصر خود بود که طی تلگرافی عید نوروز را به […]

آدولف هیتلر رهبر فاشیسم در آلمان بود که در جنگ و خونریزی در دنیا نام پرآوازه ای دارد. هیتلر دیکتاتوری بود که بعد از اینکه خود را در ورطه شکست دید دست به خودکشی زد.

این دیکتاتور آلمانی از دوستان رضاخان یکی دیگر از مستبدین عصر خود بود که طی تلگرافی عید نوروز را به او تبریک گفته است.

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI