تصویری دیده نشده از حسین خمینی در فرانسه

سایت جماران عکس منتشر نشده ای از آیت الله اشراقی داماد حضرت امام به همراه سید حسن خمینی و علی اشراقی نوه های ایشان در دهکده نوفل لوشاتو در دوران تبعید منتشر کرد.

سایت جماران عکس منتشر نشده ای از آیت الله اشراقی داماد حضرت امام به همراه سید حسن خمینی و علی اشراقی نوه های ایشان در دهکده نوفل لوشاتو در دوران تبعید منتشر کرد.

۱۷ بهمن ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI