گزینه جدید دولت برای انتخابات ریاست جمهوری

در این روزها که بحث پیرامون انتخابات به افراد مختلف ومتعددی کشیده شده به ناگهان نام جدیدی در تحلیل‌ها برزبان آورده می‌شود تا بقیه تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی را در سردرگمی فرو ببرد. روزگذشته در میان انبوه نام‌هایی که برسر زبان هاست، نام «آیت الله هاشمی شاهرودی» نیز به یک باره مطرح شد، تا گمانه […]

در این روزها که بحث پیرامون انتخابات به افراد مختلف ومتعددی کشیده شده به ناگهان نام جدیدی در تحلیل‌ها برزبان آورده می‌شود تا بقیه تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی را در سردرگمی فرو ببرد.

روزگذشته در میان انبوه نام‌هایی که برسر زبان هاست، نام «آیت الله هاشمی شاهرودی» نیز به یک باره مطرح شد، تا گمانه زنی‌ها سمت سویی تازه پیدا کند.

برخی سایتها به نقل ازشجاعی کیاسری دراین باره نوشتند: بنده شنیده ام قرار است آقای هاشمی شاهرودی کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شود.

۲۹ آذر ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI