چینى ها قرارداد فاینانس طرح هاى فولادى ایران را امضا کردند

مدیرعامل شرکت ملى فولاد از امضاى قرارداد فاینانس هفت طرح فولادى توسط چینى ها به ارزش ۱‎/۸ میلیارد یورو خبر داد و افزود: این پول تا حدود دو ماه دیگر براى ادامه اجراى طرح هاى فولادى اختصاص مى یابد. اردشیر سعدمحمدى با اشاره به رفع مشکلات موجود براى تامین مالى هفت طرح فولادى گفت: براساس […]

مدیرعامل شرکت ملى فولاد از امضاى قرارداد فاینانس هفت طرح فولادى توسط چینى ها به ارزش ۱‎/۸ میلیارد یورو خبر داد و افزود: این پول تا حدود دو ماه دیگر براى ادامه اجراى طرح هاى فولادى اختصاص مى یابد.
اردشیر سعدمحمدى با اشاره به رفع مشکلات موجود براى تامین مالى هفت طرح فولادى گفت: براساس توافقى که با چینى ها داشتیم، قرارداد فاینانس ۱‎/۸ میلیارد یورویى هفت طرح فولادى به امضا رسید و این مبلغ به زودى در طرح هاى فولادى تزریق مى شود.مدیرعامل شرکت ملى فولاد گفت: زمان تعیین شده براى اجراى بخش فولادسازى هفت طرح فولادى ۳۶ ماه تعیین شده است.
سعدمحمدى همچنین درباره تاخیر در بهره بردارى از هفت طرح فولادى با وجود وعده هاى داده شده اظهار کرد: امیدواریم بخش احیاى هفت طرح فولادى طى ۶ ماهه دوم سال آینده به تدریج به بهره بردارى برسند. این در حالى است که پیش تر وزیر صنعت، معدن و تجارت از بهره بردارى این طرح ها تا پایان امسال خبر داده بود.وى همچنین با اشاره به رتبه ۱۷ ایران در دنیا از نظر میزان تولید فولاد خام، گفت: سرانه مصرف تولید فولاد در ایران نیز حدود ۲۸۸ کیلوگرم است که رقم بدى به حساب نمى آید.مدیر عامل شرکت ملى فولاد با اشاره به مطرح شدن بحث هایى درباره غیراقتصادى بودن اجراى هفت طرح فولادى عنوان کرد: براساس آخرین بررسى هاى انجام شده، نرخ بازگشت سرمایه گذارى در این طرح ها ۱۹‎/۹ درصد تخمین زده شد که رقم مناسبى است بنابراین اجراى هفت طرح فولادى توجیه اقتصادى دارد.وى همچنین با اشاره به این که تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفت طرح فولادى هزینه شده است، گفت: هم اکنون هزار و ۹۹ نفر در هفت طرح فولادى مشغول به کارند و پیشرفت فیزیکى این طرح ها در بخش احیاء بین ۶۲ تا ۷۷ درصد و در بخش فولادسازى بین هشت تا ۳۵ درصد است.سعدمحمدى همچنین در پاسخ به سوالى درباره اتفاقات پیش آمده در شرکت ملى صنایع مس و برکنارى ناگهانى او از این شرکت عنوان کرد: دوست ندارم در این باره حرفى بزنم، گذشته ها گذشته است و من به عنوان یک سرباز هر کجا که از من بخواهند کار مى کنم.

۱۷ آذر ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI