آخرین تغییرات جدول لیگ برتر خلیج فارس ۹۰

ایران لیگ برتر تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ صبای قم ۸ ۶ ۱ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۱۹ ۲ نفت تهران ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۴ ۸ ۶ ۱۷ ۳ استقلال ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۴ ۶ ۸ ۱۶ ۴ تراکتورسازی ۸ ۵ ۱ ۲ ۱۹ ۱۳ […]

ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ صبای قم ۸ ۶ ۱ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۱۹
۲ نفت تهران ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۴ ۸ ۶ ۱۷
۳ استقلال ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۴ ۶ ۸ ۱۶
۴ تراکتورسازی ۸ ۵ ۱ ۲ ۱۹ ۱۳ ۶ ۱۶
۵ سپاهان ۷ ۳ ۲ ۲ ۱۰ ۶ ۴ ۱۱
۶ شاهین ۸ ۲ ۴ ۲ ۸ ۵ ۳ ۱۰
۷ سایپا ۷ ۳ ۱ ۳ ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۰
۸ ذوب آهن ۷ ۲ ۴ ۱ ۱۰ ۹ ۱ ۱۰
۹ نفت آبادان ۸ ۲ ۴ ۲ ۱۱ ۱۲ ۱- ۱۰
۱۰ پرسپولیس ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۲ ۱۳ ۱- ۹
۱۱ فجر سپاسی ۸ ۲ ۳ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۹
۱۲ فولاد ۸ ۲ ۳ ۳ ۶ ۹ ۳- ۹
۱۳ راه آهن ۸ ۱ ۵ ۲ ۱۱ ۱۳ ۲- ۸
۱۴ شهرداری تبریز ۸ ۱ ۵ ۲ ۸ ۱۳ ۵- ۸
۱۵ داماش گیلان ۸ ۲ ۲ ۴ ۷ ۱۲ ۵- ۸
۱۶ ملوان ۸ ۱ ۴ ۳ ۱۰ ۱۰ ۰ ۷
۱۷ مس سرچشمه ۷ ۱ ۱ ۵ ۵ ۱۴ ۹- ۴
۱۸ مس ۷ ۰ ۲ ۵ ۸ ۱۴ ۶-
۴ مهر ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI