آخرین تغییرات جدول لیگ برتر خلیج فارس 90

آخرین تغییرات جدول لیگ برتر خلیج فارس ۹۰

ایران لیگ برتر تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ صبای قم ۸ ۶ ۱ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۱۹ ۲ نفت تهران ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۴ ۸ ۶ ۱۷ ۳ استقلال ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۴ ۶ ۸ ۱۶ ۴ تراکتورسازی ۸ ۵ ۱ ۲ ۱۹ ۱۳ […]

ایران لیگ برتر
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ صبای قم ۸ ۶ ۱ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۱۹
۲ نفت تهران ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۴ ۸ ۶ ۱۷
۳ استقلال ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۴ ۶ ۸ ۱۶
۴ تراکتورسازی ۸ ۵ ۱ ۲ ۱۹ ۱۳ ۶ ۱۶
۵ سپاهان ۷ ۳ ۲ ۲ ۱۰ ۶ ۴ ۱۱
۶ شاهین ۸ ۲ ۴ ۲ ۸ ۵ ۳ ۱۰
۷ سایپا ۷ ۳ ۱ ۳ ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۰
۸ ذوب آهن ۷ ۲ ۴ ۱ ۱۰ ۹ ۱ ۱۰
۹ نفت آبادان ۸ ۲ ۴ ۲ ۱۱ ۱۲ ۱- ۱۰
۱۰ پرسپولیس ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۲ ۱۳ ۱- ۹
۱۱ فجر سپاسی ۸ ۲ ۳ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۹
۱۲ فولاد ۸ ۲ ۳ ۳ ۶ ۹ ۳- ۹
۱۳ راه آهن ۸ ۱ ۵ ۲ ۱۱ ۱۳ ۲- ۸
۱۴ شهرداری تبریز ۸ ۱ ۵ ۲ ۸ ۱۳ ۵- ۸
۱۵ داماش گیلان ۸ ۲ ۲ ۴ ۷ ۱۲ ۵- ۸
۱۶ ملوان ۸ ۱ ۴ ۳ ۱۰ ۱۰ ۰ ۷
۱۷ مس سرچشمه ۷ ۱ ۱ ۵ ۵ ۱۴ ۹- ۴
۱۸ مس ۷ ۰ ۲ ۵ ۸ ۱۴ ۶-
۴ مهر ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI