اولین عکس های منتشر شده از داخل پادگان اشرف

بخشی از تجهیزات اوراقی گروهک تروریستی منافقین که برای فروش آن‌ها تعدادی از اعضای گروهک در اشرف باقی مانده‌اند بخشی از تجهیزات اوراقی گروهک تروریستی منافقین که برای فروش آن‌ها تعدادی از اعضای گروهک در اشرف باقی مانده‌اند اتاقک دیده بانی در ابتدای اشرف که در حال حاضر به ویرانه تبدیل شده است اعضای گروهک […]

بخشی از تجهیزات اوراقی گروهک تروریستی منافقین که برای فروش آن‌ها تعدادی از اعضای گروهک در اشرف باقی مانده‌اند

بخشی از تجهیزات اوراقی گروهک تروریستی منافقین که برای فروش آن‌ها تعدادی از اعضای گروهک در اشرف باقی مانده‌اند

اتاقک دیده بانی در ابتدای اشرف که در حال حاضر به ویرانه تبدیل شده است

اعضای گروهک قبل از خروج خود از پادگان تمامی اسناد و عکس‌های مربوط به گروهک را از بین برده‌اند

انتقام گیری اعضای گروهک تروریستی منافقین از سرکردگان گروهک

مجسمه دو شیر در ابتدای پادگان اشرف که از پارکی در کرمانشاه به سرقت رفته است

اعضای گروهک تروریستی برای جلوگیری از فرار اعضا در اطراف پادگان خندق کنده بودند

تعدادی از اعضای گروهک که در پادگان باقی مانده‌اند

سنگ‌هایی که اعضای گروهک برای پرتاب کردن به سمت خانواده‌ فریب خوردگان استفاده می‌کردند

کانکسی که خانواده فریب خوردگان در آن حضور داشتند و منافقین با پرتاب سنگ به آن‌ها اسیب رسانده‌اند

شی ای که منافقین جلوی چرخ ماشین‌ها می‌انداختند تا چرخ ماشین‌ها پاره شود

اعضای گروهک در حال نگهبانی در ابتدای در ورودی پادگان

محوطه جلوی اتاق شکنجه گاه منافقین که عبارت عذاب روی آن نوشته شده است

اتاق شکنجه گاه منافقین

اتاق شکنجه گاه منافقین

اتاق شکنجه گاه بر روی سقف آن دوربیین مدار بسته نصب شده بود

تابوتی که برای افراد به درک واصل شده مورد استفاده قرار می‌گرفت

پادگان اشرف اکنون به محل رفت و آمد سگ‌ها تبدیل شده است

تخته‌ای که اعضای گروهک روی آن کارهای خود را می‌نوشتند.
همان طور که در این عکس مشاهده می‌کنید یکی از مهمترین موارد نوشته شده روی تخته موضوع سوریه است که دور آن خط کشیده شده است

کارهای تشکیلاتی منافقین در جدا کردن بند رخت اعضاف هریک از اعضا باید لباس را روی بند رخت خود پهن می‌کرده است

۶ آبان ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI