کاریکاتورهایی با موضوعات روز + تصاویر

رودرویی فوتبالی!/ کارتون: محمد کارگر سقوط پرسپولیس به رده چهاردهم/ کارتون: فرهاد بهرامی آمریکا خواستار مذاکر با ایران شد!/ کارتون: طاهر شعبانی نقض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: محمد علی رجبی قض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: سجاد جفعری بدون شرح…!/ کارتون: رضا باقری نقض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: سعید صادقی […]

رودرویی فوتبالی!/ کارتون: محمد کارگر

سقوط پرسپولیس به رده چهاردهم/ کارتون: فرهاد بهرامی

آمریکا خواستار مذاکر با ایران شد!/ کارتون: طاهر شعبانی

نقض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: محمد علی رجبی

قض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: سجاد جفعری

بدون شرح…!/ کارتون: رضا باقری

نقض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: سعید صادقی

نقض آتش بس توسط تروریستهای سوریه/ کارتون: محمد کارگر

جاده لردگان به دهدز (جاده حادثه اتوبوس دانش آموزان دختر) تا اطلاع ثانوی مسدود شد!/ کارتون: محمد کارگر

پرسپولیس در مسیر شکست!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور

بدون شرح…!/ کارتون: رضا باقری

برگرفته از فارس/ظهور۱۲

۵ آبان ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI