دروغی برای خود بزرگ بینی ایرانیان

یکی از عبارت های رایج در اینترنت مطالبی است با عنوان هایی شبیه به این: «کوروش پادشاهی که تنها یک زن داشت».هر چند صحت یا عدم صحت این مطلب، نباید مبنای قضاوت درباره شخصی باشد که ۲۶ قرن قبل و با عقاید و مناسبات آن زمان زندگی می کرده، اما به هر حال، چنین ادعایی […]

یکی از عبارت های رایج در اینترنت مطالبی است با عنوان هایی شبیه به این: «کوروش پادشاهی که تنها یک زن داشت».هر چند صحت یا عدم صحت این مطلب، نباید مبنای قضاوت درباره شخصی باشد که ۲۶ قرن قبل و با عقاید و مناسبات آن زمان زندگی می کرده، اما به هر حال، چنین ادعایی اصلا درست نیست.

طبق منابع، کوروش سه زن رسمی داشته :« آمیتیس» خواهر ماندانا و خاله خودش که او را پس از اشغال کشور ماد و پس از کشتن شوهرش به همسری گرفته بود؛«کاساندان» دختر فرناسپ که ظاهرا زن رسمی حرمسرا و مادر ولیعهد بود و «نییتیس» دختر آماسیس دوم فرعون مصرکه کاساندان نگران توجه زیاد کوروش به او بود. حتی کوروش قصد ازدواج با زن چهارم، یعنی«توموروس/تومیریس» ملکه ماساژت ها را هم داشت که به دلیل جواب رد او،جنگ در گرفت و کوروش جانش را در همین جنگ از دست داد.(باز تاکید میکنیم که این مطلب اصلا ملاک خوبی برای قضاوت کردن درمورد کوروش نیست. درهمین عصر خودمان وتا ۵۰ -۶۰ سال پیش دو یا چند زن داشتن برای مردان عیب و ایراد نبود. چه برسد به شخصی که پادشاه بوده و تازه قصدش از این ازدواج ها، تحکیم قدرت سیاسی از راه پیوند خانوادگی باشد.)

۱ آبان ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI