مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد میشود

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه مدت بازداشت موقت مهدی هاشمی به پایان رسیده است اظهار داشت: امروز سه شنبه (۲ آبان ماه) مدت بازداشت موقت یک ماهه مهدی تمام شده و امروز درخواست آزادی وی به قید وثیقه به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه مدت بازداشت موقت مهدی هاشمی به پایان رسیده است اظهار داشت: امروز سه شنبه (۲ آبان ماه) مدت بازداشت موقت یک ماهه مهدی تمام شده و امروز درخواست آزادی وی به قید وثیقه به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

۱ آبان ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI