چه کسانی در حج خونین در عربستان قتل عام شدند ؟

نذرآغا سلیمان دوخت (مادر شهید محمد عسگر عسگری)- زهرا چپ چاپ(مادر شهید)- فاطمه نیک (مادر ۳ شهید)- حاجیه ربابه رنجبر ریزی(مادر شهید)- صفیه خانم گنجینیه(مادر شهید) – حاجیه فاطمه فتاحی(مادر شهید) – رقیه مردانی(مادر شهید) – زهرا کلاغ نشین(مادر شهید) – عذرا باب(مادر شهید) – فاطمه ورشابی(مادر شهید) – لیلا حسنی(مادر شهید) – صدیقه قصابی […]

نذرآغا سلیمان دوخت (مادر شهید محمد عسگر عسگری)- زهرا چپ چاپ(مادر شهید)- فاطمه نیک (مادر ۳ شهید)- حاجیه ربابه رنجبر ریزی(مادر شهید)- صفیه خانم گنجینیه(مادر شهید) – حاجیه فاطمه فتاحی(مادر شهید) – رقیه مردانی(مادر شهید) – زهرا کلاغ نشین(مادر شهید) – عذرا باب(مادر شهید) – فاطمه ورشابی(مادر شهید) – لیلا حسنی(مادر شهید) – صدیقه قصابی خلیل‌ آباد(مادر شهید) – شرافت خسروی هاچه سو(مادر چهار شهید و همسر شهید) – گوهر سراجی(مادر شهید) – رقیه سلطان پریشانی(مادر شهید) -منور کفاشی زاده تهرانی(مادر سه شهید) – شهربانو قویدل(همسر شهید) – طاهره کبابیان(مادر شهید) – پروین کوثری(مادر شهید) – بی بی طاهره سروری(مادر اسیر) – خاتون عقیقی(مادر شهید) – اقدس استوار چولایی(مادر شهید) – حافظه سلیمان شاهی(مادر شهید) – حاجیه بیگم اسلامی(مادر شهید) – کبری تلخ آبادی(مادر دو شهید و همسر شهید) – کبری سبز علی قلعه میر زمانی(مادر شهید) – صدیقه موسویان(مادر دو شهید) – خدیجه محمد نیا(مادر شهید) – حاجیه فرح زور بخش(مادر شهید) – زهرا صادق زادگان(مادر شهید)- محترم اخلاقی(مادر شهید) – صدیقه جلوانی خوزانی(مادر شهید) – صغری وطن دوست سر مزده(مادر و همسر شهید) – زهرا دادرسان(مادر شهید) – هاجر حائری عراقی(مادر شهید) – سکینه عسگری‌ باقرآبادی(مادر شهید) – سکینه احمدی(مادر شهید) – ربابه اکبرزاده رضایی(مادر شهید) – شاه زنان زمانی(مادر دو شهید و همسر جانباز دوپا قطع) – خدیجه مار نانی(مادر شهید) – زهرا حسینی (مادر شهید) – عصمت حسینی(مادر مفقودالاثر) – اقدس حسن زاده(مادر شهید) – مفتول(بتول)نجفی – سکینه خانی زارچی- قمرخانم علیپور – فاطمه صادقی برزانی- نجم بیگم کرابی – راضیه بیگ شهپری فرد- فاطمه وکیلی سهر- خانم ریاستی- لیلا جلالی ورنامخواستی – صاحب جان شاملی طرقی- فاطمه خسروی اجگردی- ملک خانم جوادی- سلطنت یار بیگی درویشوند- حمیده قضاوی خوراسگانی- طاهره السادات زرکش- زیبا خانم شریعتی- کبری غفوری- شاهزاده مظاهری- حمیده مولوی(مولائی) دستجردی- شایسته محمدحاجی کریمی- بی بی تاج رضایی – اشرف اشتری- معصومه شاه سنائی- سیده خانم ذوالفقاری- رقیه حق نگهدار- صغری شهسواری- معصومه عرب بالا جلینی- احترام حداد- سکینه خاتون ناظمیان – انیس بهروز ماشالی- خدیجه اسدی – خدیجه کدیور- فاطمه کوچی- بتول فیروزمند – کبکیه جلیلی- رقیه رفعت بخش آسمان- مرحمت حسینی ویروجی- عفت شریفی فروشانی- بتول شیخ العارفین بافقی- عفت السادات میر محمدی- سرور شجاعی بورآبادی- زهرا بیگم افلاکیان- خدیجه بیگم آیت- مهین حبیبی- نرگس آهن آهنچیان- میهن السادات محقق مطلق- لیلا ناصری- صغری حبیب اللهی – نصرت اعظمی- الهام مهدوی- بتول اعلایی- فتانه امینی- منیژه کریمی-خدیجه جمشیدی- حاجیه بیگم شفیعی خوزانی- معصومه غفوریان- زهرا مداح- ناهید فولادی سمنانی- فاطمه پروین روحی- خدیجه ژاله حلاجی- پروین مفاره عابد- سرور داور پناه- زهرا محمد مراد پور- قمر کاظمی برجی خواندی- مهری رعنائی-حورا صفریان- زهرا بسکابادی- شهین کاظمی- زهرا همتیان- طیبه بنی حسن- عزت وکیلی سهر فروزانی- لیلا قارداش- پروین آقا کوچکی- صغری پور شعبانی- ملیحه کدیور- مهین فاخرمنش- رقیه رضایی- محمد ابراهیم فخرایی(پدر اسیر) – رضا محمدزاده(پدر شهید) – محمدحسن متولی امامی(پدر شهید) – علی اکبر کثیری(پدر شهید) – حاج درویش جهانگیری(پدر شهید) – محمد ابراهیم پور(پدر اسیر) – مانده علی پور قاسمیان(پدر شهید) – یوسف اسماعیلی(پدر شهید) – نجفعلی اشکستانی(پدر شهید) – سید حسین حسینی جهانگیر(پدر شهید) – حسین مجیدی(جانباز قطع نخاع) – احمد زائری امیرانی(جانباز قطع دو پا) – مجید بابا زاده(جانباز قطع دو پا) – حجت الله شجاعی(جانباز قطع دو پا) – رضا صالحی دشت بیاض- نعمت الله نعمتی- حجی قربان مجرد نرم- ماه نساء ابراهیمی- صدیقه احمدزاده کلائی- صورت کاظمی- زهرا پسندیده- طاهره لعل شهبازی- فاطمه ملائی هرندی- فاطمه خباز توکلی- خاتون عبیدی- کنیز رضا صفدرنیا- حمیده طالب زاده سروستانی- ماه سلطان اسماعیلی تزنگی- عشرت رحیمیان- فاطمه قربانی سینی- سکینه خانم رعیتی- ملک خانم راعی- عصمت هنرور زاده- ام هانی نیک بخت- صفیه هاشمی- جمیله یوسفی میرآبادی- مریم دهقانی حبیب آبادی- بتول تحویلیان- طاهره طاهری- توران کیان افراز- فاطمه چرخکار- صدیقه ابراهیم نیا نجف آبادی- احترام ملاحیان- فضه خاکپور- فاطمه گنجی- رقیه بیگم موسوی اشترجانی- صفیه مطیعی دهنوی- خاتون مهدیان- کوکب مجیری- معصومه اعظم زاده- ربابه کریمی علویجه- نورسته خواجی- سیده مهتاب نوربخش آهنگر کلائی- زهرا اصغری- فاطمه جهاندیده- خانم بالا چشمه- صغری رامشکی- بتول معزی- عشرت محمدخانی- مریم خاتون آقا کوچک- نصرت ژیانی زرگرانی- بتول جلیلی هواخواه- فاطمه حسینی- صدیقه نم نیانی- فاطمه کفاش فارآمد- سکینه امامی میبدی- ربابه دهقان نیری- صاحب جان احمدنژاد- کنیز زنگوئی- محترم ضیایی سهر فیروزانی- ایراندوخت نماینده- رقیه کاظم زاده دریان- طوبی تاجریزی- پری اقبالی فخرآبادی- عصمت ناعم اصفهانی-بهجت دهکردی زادگان- کبری جوزدرختکی- حسنیه آلبو کردی- طهرا علیدوست جلالی- قمر تاج زارع- مهین عشقی- حلیمه عزیز آبادی- زهرا کته- طلحت فلاحتی- فاطمه سلمان طوسی- علیا اسماعیلی- قدسیه سخی قمصری- اکرم ساعدی- مه لقا شاکری- ساره عیوندی- طیبه تازنگ- ربابه عبداللهی نسب عیش آبادی- ملوک سوزنچی- طاهره احمدنژاد- مهرانگیز امینی-صفا نعیمی- منصوره رزاقی- نرگس قادری-کبری اروجلو- صغری شهسواری- معصومه عرب بالا جلینی- احترام حداد- رجبعلی رمضانی- محمد حسین برهان- حمدالله احمدی حمید-غلامعلی یعقوبی اکبر- لطف الله علیمرادی- علیجان رحیمی- محمد ماندنی بادی-حسین یونسی کلاکی-رضا رضادوست- حسین مودب بیلندی- علی محمد معینی کربه کندی- محمودعلی علیپور- امیر حسین نصیری اردلی- حسنعلی اسماعیلی- عوض بازآمده- سید محمد پور حقیقی- محمود مومن-براتعلی کاخکی طرقی- احمد شایسته- سید حسین حبیب نژاد- سید رضا مدرس زمانی- سید محمد تقی امامی دره بیدی- عبدالحسین عابدین باجگیران- رضا فروغی طالخونچه-میر عزیز سیادت- ابوالقاسم راستگو- سید محمد باقر امامی دره بیدی-عبدالصاحب سقازاده- احمد دیانت کاشانی- عباس مختاری- علی ابراهیمی- سید ابوالحسین موسوی- رمضانعلی اسماعیلی شادیر-سید مصطفی موسوی- قربان بشگرد- سید ذبیح الله یاسینی- حسن رحمانی مطلق- سید کمال موسویان- اکبر سلحشور- محمد مهدی متدین طوسی- احمد محمودیان کلهرودی- ابوالقاسم عباس زاده- علی اکلیلی- محمود شمسائی ترک- محمد علی عالمی- مرتضی حدادی- محمد صادق ابراهیم زاده- نظام صنیعی- حسین فرخ آشتیانی- گنجعلی بخشی- علی اکبر معافیان- مرتضی حمصیان- عباس امینی- رحمانعلی درتومی- محمد اصغری- مرتضی مسچیان نشرودی- مصطفی علی پور-غلامرضا کتابی- قربان مرادی- آل یوسف انواری- محمد بهنامی فر-عباس کلاهی- هیبت الله ترکی- حسین رسولی نیا- عبدالعلی غلامی-محمود کاراندیش- سید جمال غنی پور- صفر علی مرادی- محمد علی مهدوی پاک- محمد محمدباغیان- آل محمد وطهانی- سید جعفر حسینی- صفت الله محمد خانلو- الله قلی شرفی فرد- غلامعلی کاورزیان کلیشادی- سرافراز پور رشید- حسین مهتدی- سید رضا اسدی شکار اسطلخی- علیرضا دیودار- محمد جواد دهقانی کلیشادی- عبدالله حسن اعلائی- رضا حاجی صفری- ابوالقاسم تیموری نژاد- حسین علی یاس- محمد آقاکریمی- سید مهدی عندلیب مقدم- عبدالحسین سالاری- براتعلی کلالی- غلامرضا عطوفی- محسن ارومی- حسن ابراهیمی پور سیابی- حسین گورکی-محمدصادق رفیعی خیرآبادی-عبدالحمید بادروج- احمد شهریاری- رجبعلی عزیزی- سید کمال الدین کامروا- حسین نقیبی نستری- رسول اشرف پایین دروازه- غلامرضا رحمانی سیاهکوهی- عزت الله شعبانلو- محمد علی بشارت- فیض الله شیخی- حسین حاتمی- علیرضا وقار- عبدالکریم وحید.

۱ آبان ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI