دزد ماشینی که رانندگی بلد نیست + فیلم

مردی سوار وانت قدیمی اش می شود که در همان هنگام سارق مسلحی راننده را با تهدید از اتومبیل خارج می کند.سارق پشت فرمان نشسته و به مرد دستور می دهد روی زمین دراز بکشد. آنگاه در اتومبیل را بسته و قصد فرار دارد. اما هرچه می کند اتومبیل به راه نمی افتد. دلیلش ساده […]

مردی سوار وانت قدیمی اش می شود که در همان هنگام سارق مسلحی راننده را با تهدید از اتومبیل خارج می کند.سارق پشت فرمان نشسته و به مرد دستور می دهد روی زمین دراز بکشد. آنگاه در اتومبیل را بسته و قصد فرار دارد.

اما هرچه می کند اتومبیل به راه نمی افتد. دلیلش ساده است : سارق رانندگی با اتومبیل های دنده ای را بلد نیست.درکشوری که ۹۹ درصد اتومبیل ها دنده اتوماتیک هستند نباید هم توقع داشت که مردم رانندگی با اتومبیل های دنده ای را بلد باشند.این سارق بهتر بود سراغ یک اتومبیل دنده اتوماتیک می رفت تا این گونه در برابر دوربین امنیتی آبرویش نمی رفت.

فیلم ویدئویی این سارق دست و پا چلفتی این روزها در وب سایت ها غوغا به پا کرده است. پس آن را باهم ببینیم.

دریافت

۲۸ مهر ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI