سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل 90

سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل ۹۰

عکس: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل …

عکس: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

۱ مهر ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI