قدردانی عفو بین الملل از آزادی دو آمریکایی

قدردانی عفو بین الملل از آزادی دو آمریکایی

قدردانی عفو بین الملل از آزادی دو آمریکایی سازمان عفو بین المللی از آزادی دو آمریکایی که بیش از دو سال در ایران در زندان بودند استقبال کرده و از مقامات کشورمان قدردانی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران “حسیبه حاج صحراوی” قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه در سازمان عفو بین الملل گفت: […]

قدردانی عفو بین الملل از آزادی دو آمریکایی

سازمان عفو بین المللی از آزادی دو آمریکایی که بیش از دو سال در ایران در زندان بودند استقبال کرده و از مقامات کشورمان قدردانی کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران “حسیبه حاج صحراوی” قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه در سازمان عفو بین الملل گفت: اینکه شین بائر و جاش فتال آزاد شدند، اتفاق خوبی است.

۳۱ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI