تصاویر مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ علوم‌ انتظامی

تصاویر مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ علوم‌ انتظامی

عکس:حضورفرمانده‌کل قوا در دانشگاه‌علوم‌انتظامی

عکس:حضورفرمانده‌کل قوا در دانشگاه‌علوم‌انتظامی

۲۹ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI