واکنش دولت مردان کویت به اعتصاب های اخیر

واکنش دولت مردان کویت به اعتصاب های اخیر

موضع کویت در قبال اعتصاب های اخیر هیات وزیران کویت با ابراز تاسف نسبت به اعتصاب های اخیر در برخی ادارات این کشور از آن به عنوان اقدامی برای لطمه زدن به خدمات رسانی به مردم و تلاش برخی کارکنان دستگاه های حکومتی بمنظور اعمال فشار به دولت با هدف تحقق خواسته های خود و […]

موضع کویت در قبال اعتصاب های اخیر

هیات وزیران کویت با ابراز تاسف نسبت به اعتصاب های اخیر در برخی ادارات این کشور از آن به عنوان اقدامی برای لطمه زدن به خدمات رسانی به مردم و تلاش برخی کارکنان دستگاه های حکومتی بمنظور اعمال فشار به دولت با هدف تحقق خواسته های خود و گرفتن امتیاز یاد کرد.


به گزارش ایرنا،در این راستا ‘محمد البصیری’ وزیر نفت و وزیر مشاور در امور مجلس کویت روز دوشنبه طیبیانیه ای در این باره تاکید کرد : هیات وزیران وجاهت برخی پیشنهادهای ارایه شده به بعضی دستگاه های دولتی را درک می کند و در این راستا از هیچ کوششی برای برآورده ساختن آنها به منظور رعایت عدل و انصاف و قدردانی از تلاش های برجسته و خالصانه کارکنان در راه خدمت به کشور و شهروندان در مراکز مختلف دریغ نخواهد کرد.
وی همچین خاطرنشان کرد که هیات وزیران با احساس مسئولیت و پایبندی به قانون و مصالح ملی، مخالفت خود را با کلیه ابزارهای اعتصاب و خودداری از انجام کار و تلاش در جهت ضربه زدن به مصالح عالی کشور و شهروندان به جای روی آوردن به روش های آگاهانه در چارچوب قانون و مصالح ملی اعلام می دارد.
این بیانیه در حالی است که کویت از روز یکشنبه موجی از اعتصاب در برخی ادارات و مراکز دولتی و بخش های مختلف از جمله مراکز نفتی، بهداشتی و خدماتی بوده است.
اعتصاب کنندگان خواستار افزایش حقوق و دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI