صدور رأی قطعی تبرئه “9 دی” از سوی قوه قضاییه

صدور رأی قطعی تبرئه “۹ دی” از سوی قوه قضاییه

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران حکم قطعی برائت هفته‌نامه “۹ دی” و رفع توقیف از این نشریه را صادر کرد. به گزارش فارس، محمدنقی صوفی شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پس از بررسی شکایت حجت‌الاسلام حمید رسایی در خصوص رأی هیئت نظارت بر مطبوعات […]

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران حکم قطعی برائت هفته‌نامه “۹ دی” و رفع توقیف از این نشریه را صادر کرد.

به گزارش فارس، محمدنقی صوفی شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پس از بررسی شکایت حجت‌الاسلام حمید رسایی در خصوص رأی هیئت نظارت بر مطبوعات برای توقیف هفته‌نامه “۹ دی”، حکم هیئت نظارت را نقض و دستور رفع توقیف از هفته‌نامه مذکور را صادر کرد.

هیئت نظارت بر مطبوعات، هفته‌نامه “۹ دی” را در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ماه امسال خود به اتهام اهانت به لباس روحانیت توقیف کرد که مدیرمسئول هفته‌نامه با طرح شکوائیه‌ای در دستگاه قضایی نسبت به رأی صادره اعتراض کرد.

محمدنقی صوفی رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پس از بررسی شکایت حجت‌الاسلام رسایی طی دو مرحله حکم هیئت نظارت بر مطبوعات را نقض و هفته‌نامه ۹ دی را به صورت موقت رفع توقیف کرد.

پس از صدور رأی بدوی از سوی دادگاه، از آنجا که هیئت نظارت بر مطبوعات ظرف بیست روز فرصت قانونی خود، درخواست تجدید نظر ارائه نداد، حکم صادره از سوی دستگاه قضایی قطعی تلقی و به طرفین دعوا اعلام شده است.

در حکم صادره آمده است: “با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان (حمید رسایی) و همچنین نماینده خوانده (هیئت نظارت بر مطبوعات)… نظر به این که مستفاد از بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات استنادی هیأت نظارت، آنست که توهینی در قالب عبارت و یا موضوعی به شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد، در حالیکه در طرح استنادی درج شده در ۹ دی علامت یا نشانه‌ای که حاکی از توهین و هتک حرمت نسبت به مقام شامخ و والای روحانیت باشد، ملاحظه نمی گردد.”

در ادامه حکم صادره در باره هفته‌نامه ۹ دی آمده است: “در طرح مذکور نشانه ای که حاکی از تحقق تعریف مفهوم کاریکاتور و اهانت به لباس و نماد روحانیت باشد مشاهده نمی گردد، زیرا در تعریف کاریکاتور، بزرگ نمایی نقطه ضعف یا قوتی محور اصلی مفهوم طرح است در حالی که در طرح مذکور چنین مطلبی که ناظر بر توهین به لباس و نماد روحانیت باشد، استنباط نمی گردد.”

قاضی شعبه ۳۴ در بخش دیگری از دلایل صدور حکم خود تاکید کرده است: “مطابق مستندات پیوست پرونده، طرح مذکور در سنوات قبل و در جلسات رسمی به صورت هدیه ای در قالب عکسی به شخص مطرح در آن (خاتمی) هدیه گردیده و چنانچه طرح مذکور حاکی از اهانت به شخصیت حقیقی یا حقوقی نامبرده بود، چنین اقدامی صورت نمی گرفت.”

قاضی محمدنقی صوفی در بخش دیگری از حکم خود همچنین با اشاره به سابقه این طرح خاطرنشان کرده است: “طرح مذکور به کرات در رسانه‌های خبری مختلف منتشر گردیده و در منظر دید عموم قرار گرفته است.”

در بخش پایانی حکم صادره آمده است: “نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان (حمید رسایی) را وارد تشخیص داده، مستندا به مواد ۳ و ۶ و تبصره ۳ ماده ۸ و ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم برنقض تصمیم جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۰ هیات نظارت و رفع توقیف هفته‌نامه ۹ دی صادر و اعلام می گردد.”

بر این اساس هفته‌نامه ۹ دی با مدیرمسئولی حمید رسایی که تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، بیست شماره از آن منتشر شده بود، مجددا به زودی منتشر خواهد شد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI