پیامک عصر جمعه،اس ام اس امام زمان

پیامک عصر جمعه،اس ام اس امام زمان

مـا حلقه اگــر بـــر در   مقصود زدیـم                   از بـــنـدگی حضـرت معبـود زدیم این الفت ما به دوست امروزی نیست                یک عمر دم از مهدی موعود زدیم … ای دلــشده ای که یار مهدی باشـی                یک عمـر در انتظار مهـدی باشــی امروز درین جمــــع مشو غافـــــــل ازو              شاید که تو در کــنار مهدی باشـی یـــار […]

http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/pc4inkahwx9gtm87vv8k.jpg

مـا حلقه اگــر بـــر در   مقصود زدیـم                   از بـــنـدگی حضـرت معبـود زدیم

این الفت ما به دوست امروزی نیست                یک عمر دم از مهدی موعود زدیم

ای دلــشده ای که یار مهدی باشـی                یک عمـر در انتظار مهـدی باشــی

امروز درین جمــــع مشو غافـــــــل ازو              شاید که تو در کــنار مهدی باشـی

یـــار مـــا دارد نــــقـــاب از آفــتــاب
حُســـن رویــــش برده از مهتاب تاب

با من است و خواهمش بینم به خواب
بشنـــو از مــــن «هٰذِه شَیئٌ عُجاب»

ســــرنوشــتم را قضا نیکو نوشت
با خیالش صبح و شامم در بهشت

جـــز وصــــال او نـــدارم مُلْتَـــمَـــس
بر نــــیارم بـــی‌ ولایـــش یــــک نفس
از دو عــالم عـــشق او ما راست بس
جـــز خــــدای مـــــن نـــداند هیچ‌کس

کـی زِمــهر آن مــاه تابان می‌رسد
کی شــب هجران به پایان می‌رسد…

بَـــر ســـرم از مهــر یـک شب پا گذار
بنــگــر از زاری شـــدم زار و نــزار
نیـــست دردی همچــــو درد انــــتظار
بــــی ‌تـــو روز ما شده چون شام تار

رُخ نمــا و شـــام مـــا را روز کن
روز ما را بـــهتر از نــــوروز کن

دشمـــنان را خــوار کردن کار توست
با ســـتم پیکـــار کــــردن کــار توست
خفتـــه را بیـــدار کـــردن کـار توست
راه را همـــوار کــــردن کـــار توست

چهــــره بـــنما و خجـل کن ماه را
تـــو بــیــا بنـــما دوبـــاره راه را

بر فَلَــــک شــد بانگ یا صاحب زمان
ذکـــر مـــا هســت «اَلْعَجَلْ یا اَلْامٰان»
نیــــست مـــا را تــاب طـعن دشمنان
دوســـتان را از غـــم و محـنت رهان

خلـــق را از بـــند جهــل آزاد کن
شهــر علـــم و عــــدل را آباد کن

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
۱۲ شهریور ۱۳۹۰ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI