کنترل جمعیت بعد از 150 میلیون نفر

مقام معظم رهبری و امام خمینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کنترل جمعیت در ایران باید پس از رد شدن از مرز 150 میلیون نفر انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.