همه چیز درباره کارنامه کارشناسی ارشد 91 - sanjesh.org - دانلود سخنرانی رائفی پور

همه چیز درباره کارنامه کارشناسی ارشد ۹۱ – sanjesh.org

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور » بدین وسیله به اطلاع همه داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۱ می‌رساند، برای اطلاع از نتیجه اولیه آزمون خود می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org کارنامه نتایج اولیه را مشاهده نمایند. داوطلبان برای […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور » بدین وسیله به اطلاع همه داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۱ می‌رساند، برای اطلاع از نتیجه اولیه آزمون خود می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org کارنامه نتایج اولیه را مشاهده نمایند. داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه‌ای خود (نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) و یا اطلاعات کارت اعتباری را وارد نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مفاد کارنامه مذکور مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است براساس مفاد این اطلاعیه نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره ۲) و همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر به ترتیب زیر اقدام نمایند

۱ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، از روز شنبه ۶/۳/۹۱ لغایت روز پنجشنبه ۱۱/۳/۹۱ منحصراً در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهد بود. لذا آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی گردیده‌اند می توانند با مراجعه به سایت سازمان نسبت به تهیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی اقدام نمایند .

۲- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۱ توصیه می‌شود ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام نموده و کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب نمایند و پس از آن کد رشته‌های انتخابی خود را در فرم پیش‌نویس( نمونه‌ای که به همین منظور در صفحه۴۷ دفترچه راهنمای شماره ۲ به چاپ رسیده است) درج و پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، در محدوده زمانی که از ساعت ۱۴ روز دو شنبه ۸/۳/۹۱ لغایت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه۱۱/۳/۹۱ می‌باشد، برای انتخاب رشته با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه و یا کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام اولیه توسط سیستم به داوطلب داده شده است (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته اینترنتی ضروری می‌باشد) نسبت به ثبت کد رشته محلهای انتخابی و تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تأئید نهایی رشته‌های انتخابی توسط داوطلب، شماره رمز ۱۵ رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد و در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نگردیده است.

۳ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قبل از اقدام به تکمیل فرم مربوط، درمحیط اینترنتی انتخاب رشته بندهای ذیل را مشاهده می‌نمایند که در صورت علامتگذاری در یکی از این موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده می‌شود. بدیهی است هر زمان‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلب‌ حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان‌ نموده‌، در هر مرحله ‌(پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ ‌و …) که باشد، از این آزمون‌ و آزمون‌ سال‌ بعد محروم‌ خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می‌گردد.

۱- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و معدل کارشناسی ، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی) مورد تأیید می‌باشد.

۲- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و معدل کارشناسی ، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی) مورد تأیید نبوده و دارای مغایرت است.

تبصره: در صورتی که داوطلبان بند دوم را علامتگذاری نمایند به آنها اجازه اصلاح و ویرایش معدل و دانشگاه محل تحصیل داده خواهد شد و پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده می شود.

تذکر: داوطلبانی که درردیف پذیرفته شدگان نهایی قراربگیرند وبه هنگام ثبت نام درموسسه محل قبولی، دارای مغایرت معدل باشند با توجه به مصوبات و دستورالعملهای مربوط ازآنان ثبت نام بعمل نخواهدآمد. پس لازم است داوطلبان معدل خودرا براساس مفاد بند «تذکرات خیلی مهم در رابطه با معدل» مندرج درصفحه ۳ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون مورد بررسی قراردهند تا مغایرتی بین معدل اعلام شده به این سازمان ومعدلی که به هنگام قبولی ارائه خواهند نمود نداشته باشند.

۴- تذکرات مهم:
الف ـ با توجه به اینکه کد محل‌های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از تائید نهایی توسط داوطلب و دریافت شماره رمز ۱۵ رقمی به عنوان رسید، به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، به داوطلبان گرامی اکیداً توصیه می‌گردد قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته‌های انتخابی (محل دانشگاه، دوره، میزان شهریه دوره‌های مختلف و …) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.

ب ـ سیستم انتخاب رشته، تا حدود زیادی هوشمند پیش بینی گردیده که در حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر دهد (به عنوان مثال: انتخاب کد رشته محلی که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و یا اینکه داوطلب در گرایشی از گرایشهای رشته امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است و ….)، لذا لازم است داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند. بدیهی است چنانچه داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام ننماید، انتخاب رشته وی کامل نگردیده و به این داوطلب نیز شماره رمز ۱۵ رقمی به عنوان رسید داده نخواهد شد.

ج ـ داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته ‌می‌باشند برای اینکه مراحل انتخاب رشته‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشکلی برای آنان بوجود نیاید، لازم است اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط ارگانهای بورس دهنده و مؤسساتی که به صورت شرایط خاص پذیرش می‌نمایند را به دقت مطالعه نمایند.

د- داوطلبان متقاضی رشته‌های بورسیه دارای شرایط خاص پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط این گونه رشته‌ها توجه داشته باشند منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر ۲ کد رشته محل از این نوع کد رشته محلها می‌باشند و لازم به توضیح است که تاریخ دقیق اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه وسایر مراحل گزینش در اطلاعیه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ ازطریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی این سازمان به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید.

هـ- کلیه داوطلبان متقاضی کد رشته‌های امتحانی ۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ که مجاز به انتخاب رشته شده باشند لازم است برای اطلاع از تاریخ برگزاری آزمونهای علمی، تشریحی، پروژه و یا عملی به اطلاعیه این سازمان در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ که ازطریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی این سازمان منتشر می‌شود، توجه داشته باشند.

تبصره : لازم ب توضیح است که آزمون عملی ( تشریحی ) کدرشته امتحانی ۱۳۶۲ ( طراحی صنعتی ) از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند در تاریخ ۱۹/۳/۹۱ و منحصراٌ در شهر تهران برگزار خواهد شد که اطلاعیه سازمان درخصوص توزیع کارت آزمون مذکور در سایت سازمان و هفته نامه پیک سنجش مورخ ۱۵/۳/۹۱ منتشر خواهد شد .
و- پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه این آزمون آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند چنانچه در خصوص مندرجات کارنامه ( به غیر از معدل کاردانی و معدل کارشناسی ، نام رشته تحصیلی و یا نام محل اخذ مدرک کارشناسی ) خود موردی دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و درسایت این سازمان درج گردیده است درصورت هرگونه سوال ، لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۵/۳/۹۱ ازطریق سیستم پاسخگویی اینترنتی با روابط عمومی این سازمان مکاتبه نمایند.بدیهی است به مکاتباتی که پس از مهلت تعیین شده صورت گیرد ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۴ خرداد ۱۳۹۱ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :yas

پس چرانمیشه؟

نويسنده ديدگاه :mina

پس نتیجه ازمون کارشناسی ارشد کجاست؟
امیدوارم دیگه بی سند اطلاعیه ندید بیرون…….

نويسنده ديدگاه :بهروز

در سایت سنجش گزینه ای برای دستیابی به کارنامه ارشد وجودندارد گویا باید چندساعتی با اعصاب ما بازی شود!

نويسنده ديدگاه :علی

وای چیشد ؟بنی

نويسنده ديدگاه :mona

chera saite sanjesh bsz nemisheh???????????????

نويسنده ديدگاه :اشکبوس

سلام من که مجاز شدم ولی با رتبه ۶۴۲۹ میشه یه رشته ای قبول شد؟

نويسنده ديدگاه :sagad

salam

نويسنده ديدگاه :اکبر جوجه

من که قبول شدم با رتبه ۵ فامیلمون تو سنجشه بهم گفت دلتون آب

نويسنده ديدگاه :maryam

pas chera sayte sanjeh baz nemishe .
che sayti bayad beram mordam az delhore

نويسنده ديدگاه :sahar

چیییییییییییییییییییییییییییییی شد پس؟از کجا نتیججه رو ببینی؟؟ یکی جواب بده

نويسنده ديدگاه :farinaz

سلام خسته نباشید شماره داوطلبی من مفقود شده خواهش میکنم اگه میشه بگید من چیکار باید کنم ؟

با سلام خانم فریبا عربلوی مقدم از مرحله اول آزمون قبول شده ولی هنوزانتخاب رشته نکرده وقت انتخاب رشته هم گذشته آیا فرصت انتخاب رشته دارد.

نويسنده ديدگاه :sosan

با سلام من امروز متوجه شدم که نتایج را اعلام کردید به من بگویید چه باید بکنم قرار نبود به این زودی اعلام کنید ایا رشته پرستاری هم شامل میشدنه اولین بار است که پیام میدم

KHAMENEI KHAMENEI