16 ماده گرانقیمت زمین + عکس

گرانقیمت ترین مواد روی زمین را بشناسید…

16 – زعفران ← ۱۱ دلار بر گرم

15 – طلا ← 56 دلار بر گرم

14 – رودیوم ← 58 دلار بر گرم

13 – پلاتین ← 60 دلار بر گرم

12 – متانفتامین ← 100 دلار بر گرم

11 – شاخ کرگدن ← 110 دلار بر گرم

10 – هروئین ← 130 دلار بر گرم

09 – کوکائین ← 215 دلار بر گرم

08 – ال اس دی ← 3000 دلار بر گرم

07 – پلوتونیوم ← 4000 دلار بر گرم

06 – پاینتی ← 9000 دلار بر گرم یا هر قیراط 1800 دلار

05 – تافیت(نوعی یاقوت) ← بالای 20000 دلار بر گرم

04 – تریتیوم ← 30000 دلار بر گرم

03 – الماس ← 55000 دلار بر گرم

02 – کالیفرنیوم ← 27 میلیون دلار بر گرم

01 – نوعی پاد ماده ← 62.5 تریلیون دلار بر گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.