فراخوان میتینگ آب بازی در شبکه های اجتماعی!

عامل فراخوان میتینگ آب بازی کرج که اقدام به فراخوان در شبکه های اجتماعی و تجمع در پارک ۴۰۰ کرج با آب بازی مختلط کرده بود،دستگیر شد.

فردی که اقدام به فراخوان میتینگ آب بازی در شبکه های اجتماعی و تجمع در پارک ۴۰۰کرج با آب بازی مختلط کرده بود،دستگیر شد. / راه دانا

 

 

۶ خرداد ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI