واجب ترین فریضه برای حسن روحانی و محمدجواد ظریف

سخن گفتن با مردم درباره برجام و خروج جامعه از فضای شرطی شده، واجب ترین فریضه ای است که حسن روحانی و محمدجواد ظریف برعهده دارند.

مهدی محمدی کارشناس مسائلی سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

مقام های امریکایی، از جمله مایکل مول مسئول اجرای برجام، امروز به صراحت، بهره مندی از عواید برجام را به اقدامات “فرابرجامی” از سوی ایران مشروط کرده اند. با این وصف، به یک معنا، کار برجام پایان یافته است حتی اگر ظاهرا توافق برقرار باشد. آنچه اکنون فوریت دارد خروج از برجام نیست بلکه اعلام شجاعانه این موضوع از سوی دولت است که آدرس “مذاکره با کدخدا” در سال ٩٢ به مردم داده شد اشتباه بوده است.

سخن گفتن با مردم در این باره و خروج جامعه از فضای شرطی شده، واجب ترین فریضه ای است که حسن روحانی و محمدجواد ظریف برعهده دارند. آن وقت است که معادله پسابرجام در حوزه افکار عمومی ایران درست نوشته میشود و این خود به تدریج معادله برجام را هم تصحیح خواهد کرد. / مشرق نیوز

۵ خرداد ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI