7000 نیروی گشت نامحسوس در تهران نیاز بود! + تصاویر طنز

۷۰۰۰ نیروی گشت نامحسوس در تهران نیاز بود! + تصاویر طنز

تلخند تابناک
تلخند تابناک
تلخند تابناک
تلخند تابناک
تلخند تابناک
تلخند تابناک
تلخند تابناک
تلخند تابناک
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI