یارانه ها ۲۶ فروردین واریز میشوند

به گفته سازمان هدفمندی یارانه ها، «شصت و دومین»مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماهسال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر۴۵۵/۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

به گفته سازمان هدفمندی یارانه ها، «شصت و دومین»مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماهسال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر۴۵۵/۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

برچسب ها :
۲۳ فروردین ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI