مردم انگلیس علیه کامرون تظاهرات کردند

پس از اذعان دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به صحت اسناد پاناما و دست داشتن وی در فرار مالیاتی، هزاران نفر با تظاهرات در لندن خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

پس از اذعان دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به صحت اسناد پاناما و دست داشتن وی در فرار مالیاتی، هزاران نفر با تظاهرات در لندن خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 10:08:03Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 10:07:23Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 10:07:35Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comþÿÿ™-×[aH

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 10:07:45Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 10:07:55Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comþÿÿ™-×[aH

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 10:08:11Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comþÿÿ™-×[aH

۲۲ فروردین ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI