حضور قاسم سلیمانی در دیدار امروز با رهبر

حضور قاسم سلیمانی در دیدار امروز با رهبر

حضور قاسم سلیمانی در دیدار امروز با رهبر

cb356a3d-c84b-4650-952f-f5b3ed3048be

2ccd2e0f-2f29-43f3-adc4-5eaf8b93e084

۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI