تورم شهری به ۱۲.۲ درصد رسید

تورم شهری به ۱۲.۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به دی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۲.۲ درصد رسیده است. به گزارش پایگاه خبری ظهور ۱۲،‌ مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به دی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۲.۲ […]


تورم شهری به ۱۲.۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به دی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۲.۲ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری ظهور ۱۲،‌ مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به دی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۲.۲ درصد رسیده است.
تورم ۱۲ ماهه شهری در آذر امسال ۱۲.۶ درصد اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش شاخص کل (بر مبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در دی ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۳.۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۹) کاهش داشته است.

این گزارش افزود: شاخص عمده خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات در دی ماه به رقم ۲۶۰.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۸.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازه ماهه این گروه ۱۰.۳ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها،‌آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ۱۳۹۴(۱۰.۳) کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دی ماه ۹۴ به رقم ۲۱.۰۶ رسید که نبست به ماه قبل بدون تغییر مانده است .میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۳.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۴(۱۳.۷) کاهش داشته است.

انتهای پیام ./

۳ بهمن ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI