کشتن جن در مسجد سلیمان?عکس

کشتن جن در مسجد سلیمان?عکس

اخبار شایعات با گسترش شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کرده که به تازگی عکسی باشایعه “کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان” در فضای مجازی دست به دست می شود.

اخبار شایعات با گسترش شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کرده که به تازگی عکسی باشایعه “کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان” در فضای مجازی دست به دست می شود.

۹ آبان ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI