کمپین معرفی امام حسین(ع)در انگلیس‼️تصاویر

کمپین معرفی امام حسین(ع)در انگلیس‼️تصاویر

عده ای از جوانان شیعه انگلیسی به جهت معرفی امام حسین (ع) به مردم کشور انگلستان اقدام به توضیح آب در سطح شهر کردند.

عده ای از جوانان شیعه انگلیسی به جهت معرفی امام حسین (ع) به مردم کشور انگلستان اقدام به توضیح آب در سطح شهر کردند.

۸ آبان ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI