تدابیر امنیتی در مقابل سفارت عربستان + تصاویر

خشم و انزجار مسلمانان در خصوص فاجعه منا و احتمال تجمع مردم تهران باعث ایجاد تدابیر امنیتی مقابل سفارت عربستان در تهران شد.

خشم و انزجار مسلمانان در خصوص فاجعه منا و احتمال تجمع مردم تهران باعث ایجاد تدابیر امنیتی مقابل سفارت عربستان در تهران شد.

۴ مهر ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI