سود کل واردات مرکبات در جیب5نفر

سود کل واردات مرکبات در جیب۵نفر

فارس نوشت: ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه امسال تولید مرکبات طوری است که علاوه بر تامین نیاز داخل صد هزار تن صادر می‌کنیم، گفت: معمولا اقدام به واردات مرکبات در عین بی‌نیازی، از سوی چهار یا پنج نفر انجام می‌شود و آنها درآمد میلیاردی به جیب می‌زنند.

فارس نوشت: ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه امسال تولید مرکبات طوری است که علاوه بر تامین نیاز داخل صد هزار تن صادر می‌کنیم، گفت: معمولا اقدام به واردات مرکبات در عین بی‌نیازی، از سوی چهار یا پنج نفر انجام می‌شود و آنها درآمد میلیاردی به جیب می‌زنند.

۳۰ مرداد ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI