سلفی خبرنگاران با ظریف داخل هواپیما + عکس

سلفی خبرنگاران با ظریف داخل هواپیما + عکس

عکس سلفی وزیر خارجه با خبرنگاران در هواپیما

عکس سلفی وزیر خارجه با خبرنگاران در هواپیما
۲۴ تیر ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI