نیروی انتظامی اولین سخنگوی بعدازانقلاب خود را معررفی کرد

سردار سعید منتظر المهدی به عنوان سخنگوی نیروی انتظامی منصوب شد. تا پیش از این، جایگاهی تحت عنوان «سخنگو» در چارت نیروی انتظامی تعریف نشده بود.

سردار سعید منتظر المهدی به عنوان سخنگوی نیروی انتظامی منصوب شد.

تا پیش از این، جایگاهی تحت عنوان «سخنگو» در چارت نیروی انتظامی تعریف نشده بود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI