پمپ بنزین زمان شاه +عکس

پمپ بنزین در اوایل سلطنت محمد رضا پهلوی در تهران مقابل شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران

پمپ بنزین در اوایل سلطنت محمد رضا پهلوی در تهران مقابل شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI