جانبازان بالای ۷۰درصد شهید حساب می شوند

فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان ۷۰ درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی آنها بیش از ۷۰ درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت […]

فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان ۷۰ درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی آنها بیش از ۷۰ درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت می‌شود. فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان ۷۰ درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازنی که درصد جانبازی آنها بیش از ۷۰ درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه درصد جانبازان بر اساس تشخیص هیات پزشکی مشخص می شود، تصریح کرد: تنها جانبازان ۷۰ درصد به بالا تسهیلات خانواده شهداء را دریافت خواهند کرد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افرادی که در اثر آسیب های ناشی از جنگ فوت کنند نیز مقام شامخ شهادت در نظر گرفته می شود که این امر بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی که جانباز ۵۰درصد است فوت کرده و پزشک قانونی تشخیص دهد که این فرد بر اثر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تیر یا ترکش جان خود را از دست داده است، وی نیز شهید محسوب می شود.

نمایده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: براین اساس جانبازان زیر ۷۰ درصد بعد از فوت متوفی محسوب خواهند شد. ما نمی توانیم خارج از فرایند قانونی فردی را شهید معرفی کنیم به طور مثال جانباز کمتر از ۷۰ درصد حتی اگر ۶۹ درصد هم باشد و در اثر عارضه ای به جز آسیب وارد شده در جنگ فوت کند شهید محسوب نمی شود.

وی با بیان اینکه درصد جانبازان بر اساس تشخیص هیات پزشکی مشخص می شود، تصریح کرد: تنها جانبازان ۷۰ درصد به بالا تسهیلات خانواده شهداء را دریافت خواهند کرد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افرادی که در اثر آسیب های ناشی از جنگ فوت کنند نیز مقام شامخ شهادت در نظر گرفته می شود که این امر بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی که جانباز ۵۰درصد است فوت کرده و پزشک قانونی تشخیص دهد که این فرد بر اثر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تیر یا ترکش جان خود را از دست داده است، وی نیز شهید محسوب می شود.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: براین اساس جانبازان زیر ۷۰ درصد بعد از فوت متوفی محسوب خواهند شد. ما نمی توانیم خارج از فرایند قانونی فردی را شهید معرفی کنیم به طور مثال جانباز کمتر از ۷۰ درصد حتی اگر ۶۹ درصد هم باشد و در اثر عارضه ای به جز آسیب وارد شده در جنگ فوت کند شهید محسوب نمی شود.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI