گوشه ای خیلی از دردناک از جنایت آل سعود در یمن +عکس - دانلود سخنرانی رائفی پور

گوشه ای خیلی از دردناک از جنایت آل سعود در یمن +عکس

گوشه ای از جنایت آل سعود وهابی علیه کودکان بی دفاع یمن توجه کودکان و کسانی که ناراحتی قلبی دارند این تصویر را نگاه نکنند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

گوشه ای از جنایت آل سعود وهابی علیه کودکان بی دفاع یمن
توجه

کودکان و کسانی که ناراحتی قلبی دارند این تصویر را نگاه نکنند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عکس/ خدا کند هیچ مادری این صحنه را نبیند (18+)

۳۱ فروردین ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI