رای مثبت آیت الله مرعشی نجفی به جمهوری اسلامی - دانلود سخنرانی رائفی پور

رای مثبت آیت الله مرعشی نجفی به جمهوری اسلامی

در صبحگاه دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (قده) با حضور در مدرسه علمیه مومنیه-یکی از مدارس علمیه تحت نظر خود- رای خویش به جمهوری اسلامی را به صندوق انداختند. ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء ۱۲ […]

در صبحگاه دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (قده) با حضور در مدرسه علمیه مومنیه-یکی از مدارس علمیه تحت نظر خود- رای خویش به جمهوری اسلامی را به صندوق انداختند.
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال  ورود به محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ورود به محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال  ورود به محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ورود به محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی لحظاتی پس از ورود به محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی لحظاتی پس از ورود به محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، دعای آیت الله العظمی مرعشی نجفی پس از به صندوق انداختن رای خویش به جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دعای آیت الله العظمی مرعشی نجفی پس از به صندوق انداختن رای خویش به جمهوری اسلامی
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش
۱۳ فروردین ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI