تا ساعاتی دیگر بیانیه توافق لوزان قرائت میشود!

پایگاه خبری ایران هسته ای در خبری نوشت : اگر امشب شنیدید که مذاکرات تمدید شده، شک نکنید که “توافق سیاسی” حاصل شده؛ این توافقات باید منتشر شود به گزارش ظهور۱۲ ، همچنین خبرگزاری آریا در خبری فوری نوشت : فوری/ ‏تا ساعاتی دیگر در دانشگاه یونیل لوزان بیانیه توافق قرائت می شود،هیات ایرانی امشب […]

پایگاه خبری ایران هسته ای در خبری نوشت : اگر امشب شنیدید که مذاکرات تمدید شده، شک نکنید که “توافق سیاسی” حاصل شده؛ این توافقات باید منتشر شود

به گزارش ظهور۱۲ ، همچنین خبرگزاری آریا در خبری فوری نوشت : فوری/ ‏تا ساعاتی دیگر در دانشگاه یونیل لوزان بیانیه توافق قرائت می شود،هیات ایرانی امشب به تهران باز می گردد.

۱۲ فروردین ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI