تصاویر احمدی نژاد در زائران راهیان نور ۹۴

محمود احمدی نژاد برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس به راهیان نور پیوست.

محمود احمدی نژاد برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس به راهیان نور پیوست.

1(1700) 2(1533) 3(1222) 4(960) 5(704)

۸ فروردین ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :م

هنوز هم دوستت داریم.

نويسنده ديدگاه :علی

اونیکه در خط ولایت باشه دوستش دارم

نويسنده ديدگاه :اسماعیل

ما هنوز دوستت داریم

نويسنده ديدگاه :ناشناس

احمدی بت شکن
بت غرب و آمریکا رو در دل مردم شکست

خدا خیرت بده

نويسنده ديدگاه :ناشناس

مراقب باش با این اوصافت از دکتر محمودخان مغول توهم در وجودت ایجاد نکنه و خدای نکرده نچایی

KHAMENEI KHAMENEI