لحظه سال تحویل در زندان اوین +تصاویر

مراسم تحویل سال نو در زندان اوین و ندامتگاه قرچک ورامین .

مراسم تحویل سال نو در زندان اوین و ندامتگاه قرچک ورامین .
۱ فروردین ۱۳۹۴ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI