جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو

بدینوسیله به اطلاع می رساند، به جھت پاسخگوئی به نیاز بازار و بھره مندی مشتریان از شرایط فروش فوری ماه جاری، متمم فروش فوری اسفند ماه به شرح جدول پیوست از روز شنبه مورخ ۹ اسفند ماه ۹۳ تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد. شرایط و توضیحات بخشنامه : کلیه شرایط و ضوابط این […]

بدینوسیله به اطلاع می رساند، به جھت پاسخگوئی به نیاز بازار و بھره مندی مشتریان از شرایط فروش فوری ماه جاری، متمم فروش فوری اسفند ماه به شرح جدول پیوست از روز شنبه مورخ ۹ اسفند ماه ۹۳ تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

کلیه شرایط و ضوابط این بخشنامه مطابق گویای ٣۴٣١ می باشد.

رنگ ھای قابل عرضه در جدول پیوست، مربوط به فروش از محل کارخانه می باشد و خودروھائی که فروش از محل امانی آنھا باز می باشد، از رنگ ھای موجود امانی قابل ثبت نام است.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ١١روز شنبه مورخ ٩٣/١٢/٠٩ می باشد.

جدول متمم فروش محصولات ایران خودرو – اسفند ماه ۹۳ :

alt

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI