تصویر رهبری در دست کودک لبنانی +عکس

ودکی لبنانی می خواهد راه شهید جهاد مغنیه را ادامه دهد. کودکان بسیاری چون او در سرزمین های اسلامی، پرچم اسلام را برافراشته خواهند کرد.

ودکی لبنانی می خواهد راه شهید جهاد مغنیه را ادامه دهد. کودکان بسیاری چون او در سرزمین های اسلامی، پرچم اسلام را برافراشته خواهند کرد.

عکس/ کسی که می خواهد جای «جهاد مغنیه» را بگیرد
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI