شجرنامه خاندان آل سعود +عکس

شجرنامه خاندان آل سعود +عکس

در تصویر زیر شجره فرزندان ملک عبدالعزیز و عمر و مدت زمان حکومت هریک را مشاهده می‌کنید.

در تصویر زیر شجره فرزندان ملک عبدالعزیز و عمر و مدت زمان حکومت هریک را مشاهده می‌کنید.
شجره‌نامه خاندان آل سعود/عکسدر تصویر زیر شجره فرزندان ملک عبدالعزیز و عمر و مدت زمان حکومت هریک را مشاهده می‌کنید.
۴ بهمن ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI