زمان و جزئیات آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان

زمان و جزئیات آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، «آزمون پیشرفت تحصیلی» ویژه مدارس استعدادهای درخشان را در دو مرحله به صورت هماهنگ برگزار می‌کند. در دستورالعمل برگزاری این آزمون آمده است: به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقق اهداف قصد شده برای برنامه‌های درسی و کیفیت بخشی به برنامه […]

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، «آزمون پیشرفت تحصیلی» ویژه مدارس استعدادهای درخشان را در دو مرحله به صورت هماهنگ برگزار می‌کند.

در دستورالعمل برگزاری این آزمون آمده است: به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقق اهداف قصد شده برای برنامه‌های درسی و کیفیت بخشی به برنامه های علمی ـ آموزشی، «آزمون پیشرفت تحصیلی» مدارس استعدادهای درخشان در دو مرحله و به صورت هماهنگ در تاریخ های ۷ بهمن ۹۳ و ۲۴ فروردین ۹۴ در پایه هفتم و هشتم

دوره اول متوسطه و در پایه اول و دوم دوره دوم متوسطه، برگزار می‌شود.

متن کامل دستورالعمل را می‌توانید دانلود کنید: آزمون پیشرفت تحصیلی آزمون پیشرفت تحصیلی./فارس

۲۷ دی ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI