حواشی این هفته مجلس در یک طرح گرافیکی

حواشی این هفته مجلس در یک طرح گرافیکی

افسران - پوستر/ خوابمان نبرد!

۲۳ دی ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :مهرداد

اگر ما هم شما رو مثل کلاغ بکشیم … تحمل دارین ؟
یا چون شما حق مطلقین … همه باید امثال شما رو مثل کبوتر و فرشته … با هاله نور بکشن…

علی مطهری کلاغه … بله … اما شاید بعضی از زعمای این قوم به خواب رفته رو با قار قار هم نشه بیدار کرد

شجاع باش و این کامن رو آپ کن …. مگه مدعی شجاعت بسیجی ها نیستین …

نويسنده ديدگاه :حسین

تخصیر خودمونه
خود کرده را تدبیر نیس

KHAMENEI KHAMENEI