وقتی که اردوغان فکر می کند پادشاه عثمانی است +تصاویر

وقتی که اردوغان فکر می کند پادشاه عثمانی است +تصاویر

در مراسم استقبال از محمود عباس که به سبک سلاطین دوره عثمانی برگزارشد، ۲۱ گلوله توپ به افتخار میهمان شلیک شد و محمود عباس به زبان ترکی با گارد استقبال سخن گفت و پس از آن اردوغان و عباس در مقابل در ورودی کاخ عکس یادگاری گرفتند.

در مراسم استقبال از محمود عباس که به سبک سلاطین دوره عثمانی برگزارشد، ۲۱ گلوله توپ به افتخار میهمان شلیک شد و محمود عباس به زبان ترکی با گارد استقبال سخن گفت و پس از آن اردوغان و عباس در مقابل در ورودی کاخ عکس یادگاری گرفتند.

۲۳ دی ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI