عکس| این مرد که از کودکی موهایش را کوتاه نکرده

عکس| این مرد که از کودکی موهایش را کوتاه نکرده

«سوکدو بابا سانتی» یکی از اهالی منطقه «گوآهاتی» در ایالت «آسام» در شمال شرق هندوستان است که به دلیل داشتن موهایی به بلندی ۴.۷ متر در این کشور مشهود بوده و تنها به همین دلیل است که نمایندگان رکوردهای گینس نام او را در این کتاب به ثبت رساندند.

«سوکدو بابا سانتی» یکی از اهالی منطقه «گوآهاتی» در ایالت «آسام» در شمال شرق هندوستان است که به دلیل داشتن موهایی به بلندی ۴.۷ متر در این کشور مشهود بوده و تنها به همین دلیل است که نمایندگان رکوردهای گینس نام او را در این کتاب به ثبت رساندند.

عکس/مردی که از کودکی موهایش را کوتاه نکرده
۲ مهر ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI