وقتی پهلوی به پادشاهان کشوران دیگر باج می داد+سند

وقتی پهلوی به پادشاهان کشوران دیگر باج می داد+سند

اسناد به جای مانده از دوران پهلوی زبان گویایی هستند برای اینکه بهتر بتوان شرایط و اوضاع اداره جامعه ایرانی را بیان نمود. این برگ سند نیز بخش کوچک از خیانت سلسله پهلوی است که خواندن متن آن خالی از لطف نیست. شماره: [ناخوانا] تاریخ: [ناخوانا] به کلی سری ـ مستقیم است خیلی خیلی محرمانه […]

اسناد به جای مانده از دوران پهلوی زبان گویایی هستند برای اینکه بهتر بتوان شرایط و اوضاع اداره جامعه ایرانی را بیان نمود. این برگ سند نیز بخش کوچک از خیانت سلسله پهلوی است که خواندن متن آن خالی از لطف نیست.

حقوق

شماره: [ناخوانا] تاریخ: [ناخوانا]
به کلی سری ـ مستقیم است
خیلی خیلی محرمانه است ـ برای اطلاع شخص جناب‌عالی است
جناب آقای هویدا نخست وزیر

حسب‌الامر مبارک شاهنشاه آریامهر از آبان ماه ۱۳۵۲ ماهیانه مبلغ ـ ۲۰،۰۰۰لیره و ـ ۲۰،۰۰۰ دلار برای پادشاه یونان حواله که جمع آن تا پایان سال ۱۳۵۲ طبق صورت ضمیمه بالغ بر ـ ۲۲،۶۰۰،۵۰۰ ریال گردیده است.
خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ فوق را چک در وجه امور مالی دربار شاهنشاهی صادر و ارسال فرمایند. ضمناً امر و مقرر فرمودند ماهیانه علاوه بر ده هزار دلاری که برای پادشاه سابق افغانستان حواله می‌گردد ده هزار دلار دیگر در اختیار امور مالی دربار شاهنشاهی بگذارند تا برای پادشاه سابق یونان حواله گردد و بعد از این هم مقرر فرمودند که به ماهیانه پادشاه سابق افغانستان مبلغ ۹۵۰ دلار اضافه گردد با این ترتیب در اجرای اوامر مطاع مبارک شاهنشاه آریامهر مقرر فرمایند همه ماهه هم ارز ـ ۲۰۹۵۰ دلار به شرح فوق در اختیار امور مالی دربار شاهنشاهی گذارده شود تا به مصرف مقرر برسانند. ضمناً اوامر مبارک شاهنشاه آریامهر شرف صدور یافت که یک دستگاه اتومبیل از پادشاه سابق افغانستان به مبلغ ـ ۸۰۵۶ دلار خریداری شد که ضمن نامه شماره ۴ ـ ۱۷۰ / م به استحضار آن جناب رسید که مقرر فرمایند هم ارز ریالی آن به امور مالی دربار شاهنشاهی پرداخت گردد “این اتومبیل فعلاً در اختیار سفیر شاهنشاه آریامهر در رم است ”
علاوه بر این مقرر فرمودند که خانه‌ای در رم به مبلغ یک میلیون و نیم تومان برای ایشان خریداری که جزء مخارج سال ۱۳۵۳ خواهد آمد در پایان صورت ریز وجه ارسالی جهت پادشاه افغانستان برای استحضار آن جناب به ضمیمه ارسال می‌گردد. و۱
وزیر دربار شاهنشاهی

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :ناشناس

الانم باج میدن با نامهای دیگه

KHAMENEI KHAMENEI