همسفر با بچه‌های اردوی آموزشی طرح ولایت+تصاویر

همسفر با بچه‌های اردوی آموزشی طرح ولایت+تصاویر

IMG11472180 IMG11472870 IMG11473781 IMG11474476 IMG11475206 IMG11475890 IMG11480632 IMG11481947 IMG11482670 IMG11483312 IMG11484008 IMG11484609 IMG11485359 IMG11490052 IMG11490698 IMG11491445 IMG11492078 IMG11492775 IMG11493381 IMG11494045 IMG11494807 IMG11495382 IMG11500487 IMG11501081 IMG11501869 IMG11502496 IMG11504067 IMG11440663 IMG11441653 IMG11442405 IMG11443179 IMG11444148 IMG11444767 IMG11445358 IMG11450065 IMG11450789 IMG11452522 IMG11453202 IMG11453865 IMG11454765 IMG11455854 IMG11460001 IMG11460265 IMG11462444 IMG11463268 IMG11464180 IMG11465069 IMG11465937 IMG11470756 IMG11471469

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

نويسنده ديدگاه :ابو فاطمه

وای بنده گان خدا چقدر سختی کشیدن پای ولایت
قربونتون برم که حاضرید پای ولایت اینقدر سختی بکشید
برای ما هم دعا کنید قسمت بشه گوشه اس از این سختی ها هم نصیب ما بشه !!!

KHAMENEI KHAMENEI